075 - 615 10 45 info@topbrandwachten.nl

Gasmeten

Om op de werkplek veilig te kunnen werken is het van groot belang om te weten of er aanwezige gevaarlijke stoffen / dampen aanwezig zijn. Bij uitdamping van producten, het ontstaan van gevaarlijke (riool) gassen of begassing is het een vereiste om op de aanwezige werkplek te meten of de omstandigheden veilig zijn om er te mogen werken.

In de arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt mede bij de werkgever. Wanneer werknemers de arbeidsplaats betreden is dit een werkplek voor deze werknemers en dient de veiligheid volgens de ARBOwet dus gewaarborgd te zijn.

Gevaren waar onder andere op gemeten kan worden:

 • Dampen en gassen die na productie vrijkomen uit producten.
 • Lekkage van verpakkingen.
 • Chemische processen in de lading kunnen leiden tot het vrijkomen van gassen. Dit kan het zuurstof niveau verlagen of gevaarlijke gassen doen ontstaan

Voorbeelden van gassen waar op gemeten kan worden

 • Benzeen
 • Tolueen
 • Ammonia ( NH3)
 • Aceton
 • Methylbromide
 • Zuurstof ( O2)
 • Kooldioxide ( CO2 )
 • Koolmonoxide (CO)
 • Fosfine ( reactieproduct afkomstig van Aluminiumfosfide )
 • Waterstofdisulfide ( H2S )

Interesse?

Wij zetten onze collega’s in op zowel ad-hoc basis als op projectmatige basis. Voor meer informatie aangaande de mogelijkheden en prijzen vul hieronder het contactformulier in of neem contact met ons op, op telefoonnummer 075-6151045 of mail ons op info@topbrandwachten.nl