075 - 615 10 45 info@topbrandwachten.nl

Brandwacht huren – 24/7 bereikbaar

Onze Brandwachten zijn Rijksgediplomeerd of Nikta gecertificeerd (industrieel brandwacht). Bijna al onze collega’s zijn werkzaam of werkzaam geweest bij een veiligheidsregio in Nederland. Onze mensen zijn hierdoor ervaren en weten hoe op te treden om verdere escalatie van een calamiteit te kunnen voorkomen. Dus wilt u een brandwacht huren? Neem zo snel mogelijk contact met ons op!

Een brandwacht van TopBrandwachten is ook een volledig gediplomeerde BHV-adviseur. Zijn er misschien te weinig BHV-ers vanwege thuiswerken of andere redenen? Onze brandwachten kunnen u op uw locatie bijstaan!

 

Waarom een brandwacht van TopBrandwachten huren?

 • Wij zijn 24/7 bereikbaar op 075 – 6151045
 • Rijksdiploma Brandwacht, Manschap A of Bevelvoerder
 • Nikta gecertificeerde industrieel brandwachten
 • Nikta gasmeten Niveau 2 gecertificeerde brandwachten
 • Repressieve ervaring

Wij zetten onze collega’s in op zowel ad-hoc basis als op projectmatige basis. Voor meer informatie aangaande de mogelijkheden en prijzen vul hieronder het contactformulier in of neem contact met ons op, op telefoonnummer 075-6151045 of mail ons op info@topbrandwachten.nl

Wat is een brandwacht?

Onze brandwachten kunt u huren voor onder andere toezicht op werkzaamheden die gerelateerd zijn aan risicobeperking.

De veiligheid van medewerkers gaat boven alles. De brandwacht wordt ingezet als veiligheidstoezichthouder. Hij houdt hij zich bezig met brandpreventie, brandveiligheid en arbeidsveiligheid.

Zo creëert u een veilige werkplek en bovendien als er een calamiteit ontstaat weet de brandwacht hoe te handelen volgens voorschriften in geval van noodsituaties.

Taken brandwacht

 • Preventief toezicht houden.

 • Voorlichting geven om veiligheids-, gezondheids-, en milieu-incidenten te voorkomen.

 • Contact onderhouden aangaande veiligheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 • Controleren of gewerkt wordt volgens werkvergunning.

 • Controleren op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Repressief optreden in geval van incidenten.

 • Brandpreventie
 • Toezicht op veiligheid
 • Periodiek rapporteren bevindingen

Waarom een brandwacht huren?

Veiligheid is het allerbelangrijkste voor werknemers, het (rest) risico van een ongeval blijft altijd aanwezig. Om risico’s op tijd in te kunnen schatten of een beginnende calamiteit in de kiem te kunnen smoren is de aanwezigheid van een brandwacht van groot belang. Met dit toezicht op veiligheid en naleving van wet,- en regelgeving worden ongevallen voorkomen.

Mochten er calamiteiten optreden zoals bijvoorbeeld brand, dan is het een wettelijke zorgtaak van een onderneming om de aanwezigen snel en veilig te verplaatsen naar veilig gebied, de juiste instanties te alarmeren en indien noodzakelijk eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.

Een aantal voorbeelden vanuit de praktijk waar wij onze collega’s inzetten:

Defecte brandmeldinstallatie

Als uw brandmeldinstallatie niet naar behoren functioneert kan het zijn dat uw verzekeringsmaatschappij of de veiligheidsregio u verzoekt een vergelijkbare oplossing te verzorgen. Het inzetten van brand- of veiligheidswachten kan hiervoor een (tijdelijke) oplossing bieden. Door ons grote netwerk kunnen wij brandwachten in het hele land binnen 3 uur bij u op locatie verzorgen.

Werkzaamheden:

Bij het verrichten van (las, slijp en dak) werkzaamheden kan het verplicht zijn een brand of heetwerkwacht ter plaatse nodig te hebben om een beginnende calamiteit in de kiem te kunnen smoren. Onze collega’s zijn repressief ervaren en volgen regelmatig trainingen aangaande blusmiddelen, reanimatie en ontruiming.

Meten:

Wij verzorgen metingen voor u ter plaatse met onze meetapparatuur, dit zodat het object / werkgebied vrijgegeven kan worden of dat er extra maatregelen getroffen moeten worden. Dit zodat de opvolgende werkzaamheden op een veilige wijze plaats kunnen vinden. Naast de meting ter vrijgave van het object kunnen wij een tussentijdse of permanente metingen verzorgen.

Veiligheidswacht besloten ruimte:

De “veiligheidswacht besloten ruimte” houdt toezicht en controle op personen welke werkzaam zijn in een besloten ruimte. Deze functionaris zorgt voor de controle van de werkvergunning en dat alle te nemen maatregelen, materialen en instructies voorgeschreven binnen het werkgebied ter voorkoming van calamiteiten worden nageleefd en opgevolgd.

Repressief personeel:

Voor het nablussen, her-bezetten of bijvoorbeeld kazerneren van repressief personeel met de opleiding brandwacht, bevelvoerder tot Officier van Dienst kunnen wij uit de brand helpen. Wij verzorgen zowel detachering als op basis van ad-hoc behoefte repressief personeel.

Evenementen en (buurt)feesten:

Tijdens uw evenement veiligheidswachten of brandwachten nodig? Wij verzorgen deze voor u. Onze collega’s kunnen indien nodig een beginnende calamiteit (brand) in de kiem smoren en indien daadwerkelijk noodzakelijk een adequate ontruiming van uw object / werkgebied in gang zetten. Veel van onze collega’s hebben naast een repressieve ook een preventieve opleiding gevolgd zodat ze u ook van advies ter plaatse kunnen voorzien.

Interesse?

Wij zetten onze collega’s in op zowel ad-hoc basis als op projectmatige basis. Voor meer informatie aangaande de mogelijkheden en prijzen vul hieronder het contactformulier in of neem contact met ons op, op telefoonnummer 075-6151045 of mail ons op info@topbrandwachten.nl